Bijzonder Buurthuis voor Lelystadse Boeren


Mobiel buurthuis brengt verhaal van De Lelystadse Boer naar de stad

Lelystad is een buurthuis rijker. Het buurthuis van De Lelystadse Boer. Het betreft een mobiel buurthuis, een grote “keet” op wielen. Gebouwd door de boeren zelf, met financiële steun vanuit het leefbaarheidsfonds van provincie Flevoland. Vandaag werd het buurthuis officieel geopend door gedeputeerde Harold Hofstra: “met dit buurthuis heeft De Lelystadse Boer iets moois in handen om een verbinding te leggen tussen de bewoners én tussen de stad en het buitengebied”, aldus Hofstra.

Wies Borm is een van de boeren die hielp het buurthuis te bouwen: “Onze buurt is 6.000 voetbalvelden groot, dus maakten we een mobiel buurthuis, zodat, waar je in het gebied ook woont, het buurthuis altijd dichtbij is.” Borm en de andere werkgroepleden toonden vol enthousiasme het buurthuis aan de gedeputeerde en met een glas verse Lelystadse melk werd er getoost op het prachtige eindresultaat.

Lelystadse Boer trekt de stad in

Het buurthuis zal zich niet alleen in het buitengebied bewegen, maar ook bij diverse gelegenheden de stad intrekken. Bijvoorbeeld om op bezoek te gaan bij basis- of middelbare scholen. “Dat is een van de redenen geweest om een mobiel buurthuis te bouwen”, zegt Rob ter Haar, voorzitter van De Lelystadse Boer. “Met het buurthuis kunnen we het verhaal van De Lelystadse Boer letterlijk naar de stad brengen. In en met het buurthuis geven we presentaties en workshops en laten we zien wat boeren in het buitengebied van Lelystad allemaal verbouwen.” Het landbouwgebied rondom Lelystad wordt ook wel de groentetuin van Europa genoemd. Dagelijks verbouwen de Lelystadse boeren het voedsel voor miljoenen mensen. Ter Haar: “Dat verhaal is het vertellen waard en iets waar Lelystad oprecht trots op mag zijn.”

Estafette

Als eerste gaat het buurthuis op weg om zich te tonen aan elke Lelystadse Boer. In estafettevorm trekt het buurthuis van erf naar erf. De eerste meters van de estafette werden vandaag afgelegd door gedeputeerde Hofstra die meteen aankondigde dat er nog een leefbaarheidsfonds wordt opgericht. Hofstra: “ook met dit fonds willen we inhoudelijke projecten stimuleren die zorgen voor verbinding en/of economische ontwikkelingen op het platteland. Het buurthuis van De Lelystadse Boer is daar een heel mooi voorbeeld van.”

Ander nieuws