Boerderij Educatie

We ontvangen met regelmaat schoolkinderen. Die paar uur op de boerderij vliegen om! Zij leren en ervaren waar hun voedsel vandaan komt. Read More

Boer zoekt burger

Het contact met tussen stad en land is ons veel waard. Het is goed voor het maatschappelijke draagvlak voor de agrisector, het bovendien erg leuk. Read More