De eerste luchthaven die constructief samenwerkt?

De agrarische ondernemers in de directe omgeving van Lelystad Airport spelen creatief in op de uitbreiding van het vliegveld in de komende jaren. In stichting De Lelystadse Boer zijn zestig boeren verenigd die deze ontwikkeling aangrijpen en denken in kansen.

Op 14 december 2016 presenteerden de boeren hun initiatief en tekende De Lelystadse Boer een intentieverklaring tot samenwerking met Lelystad Airport, Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Lelystad Airport Businesspark (LAB), vertegenwoordigd door Erik Lagerweij (directeur Lelystad Airport), gedeputeerde Jaap Lodders, wethouder Jop Fackeldey en Rob Verhoeff (directeur OMALA/LAB).

Constructief samenwerken

Voorzitter van De Lelystadse Boer is akkerbouwer Rob ter Haar. “Kan Lelystad Airport de eerste luchthaven in Nederland worden die op constructieve wijze samenwerkt met de agrarische omgeving? Wij geloven dat we samen met het vliegveld, de gemeente, de provincie en andere belanghebbenden kansen kunnen pakken en mooie projecten kunnen realiseren.”

Kansen die zich uiten in aanbod van gezond lokaal voedsel op de luchthaven en in de stad, CO2-besparende initiatieven, duurzaam beheer van gereserveerde gronden, groene energie, recycling en compostering, capaciteit in onderhoud van de luchthaven en de verbinding tussen stad en land. Ter Haar: “Allemaal zaken die vaak in goede en mooie plannen staan opgetekend, maar waar wij capaciteit en slagvaardigheid aan toe kunnen voegen. Wij vertegenwoordigen een gebied van 3000 hectare met 50 miljoen omzet per jaar en daarbij veel directe en indirecte werkgelegenheid. Samen met de belangenpartijen hebben we slagkracht om betekenisvol te zijn.”

Goed boeren

De missie van De Lelystadse Boer is ‘dat het goed boeren blijft’ in de omgeving. De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland subsidieerden beiden de opstartfase van het initiatief.

“Als luchthaven geloven wij in de pioniersgeest van de polder, de oprichting van De Lelystadse Boer is hier het levende bewijs van.”

Ook de luchthaven heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd. Erik Lagerweij: “Als luchthaven geloven wij in de pioniersgeest van de polder, de oprichting van De Lelystadse Boer is hier het levende bewijs van. Onze directe buren zijn ondernemend en krachtig. Wij zien graag dat juist zij gaan profiteren van de werkgelegenheid en kansen die ontstaan als gevolg van de uitbreiding.”

Opstartfase

Momenteel bevindt de stichting zich in de opstartfase, waarbij verschillende werkgroepen uit het gebied projectvoorstellen concreet uitwerken. Ter Haar: “We gaan in 2017 al gronden rondom het vliegveld duurzaam beheren. Er is een groep boeren ontzettend actief bezig om gezond, lokaal voedsel te gaan leveren aan horeca, bedrijven, inwoners van Lelystad en zodra het nieuwe vliegveld er is, aan de reizigers. Grofweg richten we ons op drie zaken: we willen hofleverancier zijn voor de regio, ons als rentmeester van het gebied inzetten en we staan voor duurzaam beheer van de omgeving.”

Zorgen en trots

Naast kansen ziet Ter Haar dat het gevoel onder de boeren een belangrijke rol speelt. “Het is niet makkelijk te accepteren dat er uiteindelijk 45.000 vliegbewegingen per jaar ons gebied aandoen. Buiten dat we ons zorgen maken over de kwaliteit van onze gewassen, zal het ons leven en het leven van onze gezinnen beïnvloeden. We vinden het belangrijk dat wij als boeren van dit gebied zichtbaar zijn voor reizigers en dat ze weten dat ze in de meest vruchtbare grond van Europa zijn, een unieke regio. Wij zijn trots op onze bedrijven en dat mogen mensen zien.”

“Bovendien merken we dat het omdenken ons helpt om er mee om te gaan. We krijgen energie van kansen, het versterkt de saamhorigheid en het verbindt onze regio.”

Ander nieuws