Gronden van het businesspark blijven nog even voor de boer

Op de gronden waar in de toekomst een bedrijvenpark wordt gerealiseerd, wordt voorlopig nog geboerd. De Lelystadse Boer heeft deze week onder andere pompoen en aardappels gezaaid op Lelystad Airport Businesspark.

Dat gebeurt binnen het deelgebied Flight District I op Lelystad Airport Businesspark (LAB). Dat is gelegen direct tegenover de nieuwe terminal van Lelystad Airport. Binnen dit deelgebied zijn onder meer meerdere hotelontwikkelingen en een campusontwikkeling voorzien. 

De te ontwikkelen gronden worden beheerd door de Lelystadse Boer. Dat zijn beide partijen vorig jaar overeengekomen. Zo’n twintig hectare houdt zo voorlopig zijn agrarische bestemming. Bijzonder aan de samenwerking is dat de Lelystadse boeren de gronden met behulp van GPS inzaaien op basis van de toekomstige bebouwing in het gebied. In het gebied Flight District I worden zo de contouren al zichtbaar.

De Lelystadse Boer doet als ‘rentmeester van het gebied’ steeds meer beheer en onderhoud. Zo wordt op Lelystad Airport honderd hectare gras gezaaid en beheerd. Binnen A6 District zijn de nog te verkopen kavels met gras ingezaaid en van een mooie akkerrand voorzien en zaaiden de boeren vorige week ook al de bermen en slootkanten op het bedrijventerrein.

Waarschijnlijk kunnen inwoners van Lelystad in september de gewassen op Flight District I zelf komen oogsten, ‘per meter’, tijdens een oogstfeest. “Het lijkt ons hartstikke leuk dat mensen uit Lelystad zelf hun eten oogsten. We willen daar mooi feest van maken”, zegt één van de initiatiefneemsters Patricia Hooiveld. “Op die manier geven we ook een speciale invulling aan het tijdelijke beheer van dit stukje Lelystad.”

De Lelystadse Boer, een groep van 70 boeren rondom Lelystad Airport, profileert zich als rentmeester van het gebied. Heike Wiersema is één van de boeren die betrokken is bij het tot stand komen van de samenwerking. ‘Het vliegveld ontwikkelt zich in ons gebied, net zoals het bedrijvenpark. Wij vinden: wie kan deze omgeving beter onderhouden dan de boeren uit het gebied? We zijn blij dat we op deze manier kunnen samenwerken’.

Ander nieuws