Hoe gaan wij om met alle kritiek op Lelystad Airport?

11-11-2017 | Als directe buren van de luchthaven weten we, verenigd in het CDO (Club Direct Omwonenden) en de Lelystadse Boer, al vijftien jaar dat de uitbreiding eraan komt. Na het politieke besluit tot uitbreiding werken we nu aan een goede, zorgvuldige inpassing van de luchthaven in het woon- werkgebied van de direct omwonenden.

We juichen het toe dat er een brede, maatschappelijke discussie ontstaat over vliegen, luchtkwaliteit en overlast in het algemeen en LA in het bijzonder. Stichting CDO is echter geen actiegroep, maar stelt zich namens haar achterban kritisch op ten aanzien van de ontwikkeling van de luchthaven. We willen dat wel vanuit een positieve opstelling doen om middels een dialoog de belangen van de direct omwonenden zo goed mogelijk te behartigen.

Belangrijk resultaat: voedselveiligheid geborgd

In 2015 behaalden we een heel belangrijk resultaat. Als CDO hebben we samen met Provincie Flevoland, Lelystad Airport en het Ministerie van IenM een convenant voedselveiligheid gesloten. Daarbij is er met deze partijen, in samenwerking met onderzoekers van Rikilt, de NVWA en de CBL (supermarkten), een monitoringssystematiek ontwikkeld die de effecten van vliegtuigdepositie kan meten op landbouwgewassen. Op die manier wordt de bedrijfsvoering in het gebied (met een jaaromzet van ong. 50 mio) beschermd.

De discussie over de routes en aansluitpunten nadat men boven Biddinghuizen het directe luchtruim van LA verlaat, heeft betrekking op uitgangspunten die anders zijn dan die in het CDO-gebied gehanteerd worden. Om die reden is er voor het CDO geen aanleiding om zich op dit moment in deze discussie te mengen. Wel volgen we de inhoud en het verloop ervan nauwgezet om indien eventuele wijzigingen een doorwerking krijgen naar het directe luchtruim rondom LA daarover onmiddellijk, onder meer via de Alderstafel, met de luchthaven en de overheden het gesprek aan te gaan.

Open oog voor positieve mogelijkheden

De Lelystadse Boer is, samen met het CDO, aanwezig op de informatiemarkt van Lelystad Airport, om te laten zien dat we een open oog willen hebben voor de positieve mogelijkheden die LA ons kan bieden. Het is ondernemers eigen om mogelijkheden te zien. Daar zijn we goed in. Van daaruit creëren we een betere toekomst voor onze gezinnen. Na het politieke besluit tot uitbreiding zijn we de energie van het probleem gaan gebruiken voor iets nieuws. Denken in kansen helpt ons om te gaan met het idee dat er straks veel vliegtuigen over onze daken, tuinen en bedrijven vliegen.

De samenwerking van 70 boerenbedrijven zorgt voor veel mooie projectideeën. We vinden elkaar in onze passie voor gezond en eerlijk voedsel. Lelystedelingen (en hopelijk straks ook vliegtuigpassagiers) kunnen via een handige app eten van de boer uit hun buurt. Als rentmeester beheren we onze eigen omgeving en doen dat in voorkomende gevallen ook voor het vliegveld. We werken aan duurzame en innovatieve projecten die onze bedrijven in de nabije toekomst zullen versterken.

Vers groentepakket voor bezoekers informatiemarkt

Om te laten zien dat er in het gebied ook mooie producten worden gekweekt, kan iedere bezoeker van de infomarkt bij ons een vers groentepakket ophalen. Het uitdelen van de pakketten is een mooie manier om te laten zien waar we voor staan en een manier om onszelf erop te blijven wijzen: wij denken in kansen.

Ander nieuws