Leefbaar Platteland

Goed nieuws! Stichting De Lelystadse Boer heeft vanuit provincie Flevoland een subsidie ontvangen uit het fonds Leefbaar Platteland. Met deze bijdrage gaan we de relatie tussen de Lelystadse boeren en de burgers nog verder uitbouwen. Hoe? Door samen het buitengebied van Lelystad – daar waar de boeren wonen en werken – aantrekkelijker te maken voor de mensen die in de stad wonen. Ook gaan we de burgers in de stad actief opzoeken. Heel concreet gaan de boeren bijvoorbeeld aan de slag om evenementen in het buitengebied op te tuigen, fietsroutes aan te kleden en interactiever te maken, een puzzel- en speurapp te ontwikkelen en de verhalen die in het buitengebied leven – middels een magazine – naar buiten te brengen.

Fonds Leefbaar Platteland

Fonds Leefbaar Platteland is door de provincie speciaal in het leven geroepen om ideeën voor de dorpen en buitengebieden van Flevoland te ondersteunen. Zoals initiatieven die zorgen voor meer saamhorigheid en levendigheid, waarbij inwoners met elkaar de schouders eronder zetten. De Lelystadse Boer is al langer bezig om het buitengebied van Lelystad op de kaart te zetten en de relatie tussen de boeren en burgers te verstevigen en diende in dat kader een verzoek in tot een bijdrage.

Ander nieuws