Lelystad subsidieert ‘De Lelystadse Boer’

Stichting De Lelystadse Boer krijgt 12.500 euro subsidie van de gemeente Lelystad. Het geld is bedoeld voor het opstarten en nader vormgeven van het initiatief om het agrarisch gebied rondom luchthaven Lelystad nader te profileren en te willen ontwikkelen als ‘de groentetuin van Nederland’. Bij de stichting zijn zo’n 60 boerenbedrijven rondom Lelystad Airport aangesloten.

Duurzame beheerder

Zij presenteren zich als duurzame beheerder van de meest vruchtdragende grond van Europa: producenten van gezond voedsel, zelfbewuste en innovatieve ondernemers. De missie van deze boeren is dat het goed boeren blijft in en om Lelystad Airport. De agrariërs zoeken daarbij de samenwerking met luchthaven Lelystad, de gemeente en de provincie. En daarbij willen zij mensen in Flevoland verbinden én binden aan de ontwikkeling en duurzaam beheer van het gebied.

Andere doelstellingen van ‘De Lelystadse Boer’ zijn:

  • bijdragen aan het positieve imago van de agrarische sector in Flevoland;
  • het versterken van de lokale en regionale economie;
  • bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten in Flevoland (met name Lelystad en Zeewolde) en de provincie Flevoland;
  • mede invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoals verwoord in het ondernemingsplan van Lelystadport (People, Planet, Profit).

Voorbeelden

Voorbeelden van concrete uitwerking van de plannen van De Lelystadse Boer zijn o.a.: verwerken van maaiafval als bijdrage aan de bodemverbetering in de omgeving; opwekken van duurzame energie via zonnecollectoren en leveren aan Lelystad Airport; biogasinstallaties, openbaar vervoer via plaatselijk biogas; aanbod van gezond lokaal voedsel op de luchthaven en in de stad, C02 reductie luchthaven, efficiënt gebruik van gronden rondom de luchthaven, promotie van Lelystad als duurzame omgeving.

Beleid en kaders

Naast de bijdrage van de gemeente Lelystad heeft de stichting financiering opgehaald bij haar eigen leden, de luchthaven en de provincie om haar doelstellingen te realiseren. Tot einde 2016 gaat de stichting met externe ondersteuning aan de slag met het helder formuleren van beleid en kaders van De Lelystadse Boer; het uitwerken van 5 kansrijke projectvoorstellen; de communicatie naar betrokkenen in het gebied; het vormgeven van de organisatie van De Lelystadse Boer en het zoeken naar structurele financiering voor de periode na 1 januari 2017.

Bericht via: Lelystad.nl

Ander nieuws