Lelystadse Boer zet handtekeningen onder duurzame keteninitiatieven

Tijdens het Platform Circulair Flevoland heeft de Lelystadse Boer drie keteninitiatieven mede ondertekend. Daarmee sprak het samen met verschillende partners de intentie uit om kennis en kansen te delen en de circulaire ketens te ontwikkelen, om zo de circulaire economie mede vorm te geven.

Bamboe, gras en koolstofdioxide

De Lelystadse Boer wil zich inzetten voor het opzetten van een keten voor teelt, oogst en verwerking van bamboe, voor vezels in de composietindustrie. De tweede keten waarvoor het zich wil inzetten is de verwaarding van grasmaaisel. De Lelystadse Boer heeft een contract van 15 jaar voor het beheer en onderhoud van het groen op en rondom Lelystad Airport en de wens is om dit gras te verwerken tot verpakkingsmateriaal dat in de terminal gebruikt kan worden. 

De derde keten waar de handtekening onder gezet werd is het initiatief om de uitstoot van het vliegverkeer op Lelystad Airport uit de lucht te filteren. Er is hiervoor een techniek ontwikkeld die koolstofdioxide om kan zetten in grafeen, wat een grondstof is voor bijvoorbeeld accu’s. Als direct omwonenden van de luchthaven willen de boeren zich hard maken voor het realiseren van deze keten. 

Al deze initiatieven hebben in potentie een enorme impact op de verduurzaming van productieprocessen.

Het Platform Circulair Flevoland vraagt aandacht voor de opgave en nieuwe rol van overheden op het gebied van hergebruik en het opwaarderen van de reststromen. De Lelystadse Boer, een groep van 70 boeren, wil een actieve rol spelen in het verwezenlijken van duurzaamheidsdoelstellingen in de provincie Flevoland.

Ketenmanager

Een concrete aanzet om die ketens vorm te geven is de aanstelling van ketenmanager Eva Flendrie, die met steun van de Provincie Flevoland aan de slag gaat voor de Lelystadse Boer. “Er zijn enorm veel kansen om daadwerkelijk kringlopen en ketens te sluiten. Wat er voor nodig is, is dat we het gewoon gaan doen. Dat is de houding van de Lelystadse Boer en ook die van mij.”

Voorzitter van de groep boeren is Rob ter Haar. “Boeren zijn gewend om te ondernemen en zien overal kansen. De ideeën om bijvoorbeeld gras te verwaarden, energie te leveren aan onze eigen omgeving en onze producten in Lelystad af te zetten, leven al veel langer. Als boeren kunnen we dit echter niet alleen realiseren, maar moeten we samenwerking met andere partijen. Daarom is de aanstelling van Eva als ketenmanager een hele belangrijke stap.”

Ander nieuws