Boer zoekt burger

Het contact met tussen stad en land is ons veel waard. Het is goed voor het maatschappelijke draagvlak voor de agrisector, maar vooral erg leuk.

Hoe vaak komen burgers nog op de boerderij? Het is één van onze missies om het contact weer te herstellen. Zodat we elkaar beter begrijpen, zodat we de bewustwording rondom voedselproductie kunnen stimuleren en omdat het leuk is om in contact te zijn met mensen en hen uit te leggen wat er op een boerderij gebeurt, welke keuzes we maken en hoe wij bezig zijn met de toekomst van de landbouw.

Lelystadse Oogstdag

Eén van de hoogtepunten was de organisatie van de Lelystadse Oogstdag. Zo’n 1200 mensen kwamen zelf oogsten op de akkers die we er speciaal voor hadden ingezaaid. Een dag vol plezier. Bezoekers vonden het geweldig om zelf met de handen in de klei hun aardappelen, rode bieten, suikermaïs, pompoenen en uien te oogsten.

Die positiviteit merken we vaker. We organiseerden al verschillende keren De Lelystadse Boerenlunch, voor vrijwilligers en ouderen. Midden op de kavels of in de stal serveren we lokale producten aan mensen die dat even nodig hebben of het verdienen. Het is iedere keer een feest.

Op 9 september 2017 organiseren we in samenwerking met Open Monumentendag een open dag op drie van onze boerderijen.

Naast dit soort activiteiten, waarbij we mensen op onze boerderijen uitnodigen, zoeken we naar meer mogelijkheden om stad en land te verbinden, onze kennis over voedsel te delen met anderen, met kinderen en met scholen.

Maatschappelijk

Andere projecten

Boer zoekt burger

Het contact met tussen stad en land is ons veel waard. Het is goed voor het maatschappelijke draagvlak voor de agrisector, het bovendien erg leuk.