Contact tussen boer en burger

Het contact met tussen stad en land is ons veel waard. Het is goed voor het maatschappelijke draagvlak van de agrisector, maar vooral erg leuk. Wij zetten ons daarom in om het contact tussen boer en burger te herstellen. Zodat we elkaar beter begrijpen en de bewustwording rondom voedselproductie vergroten. Maar ook omdat we energie krijgen van vertellen over wat er zoal op de boerderij gebeurt, welke keuzes we maken en hoe wij (samen) werken aan de toekomst van de landbouw. Want hoe vaak komen burgers vandaag de dag nog op de boerderij?

De Lelystadse Boerenlunch

In samenwerking met de Senioren Zomerschool organiseren we De Lelystadse Boerenlunch. Midden op de kavels of in de stal serveren we lokale producten aan mensen die dat even nodig
hebben of het verdienen. Het is iedere keer weer een feest.

Maisdoolhof

Is het moeilijk  voor mensen uit de stad om in het buitengebied te komen? Dan komt De Lelystadse Boer naar de stad toe! In de zomer van 2022 hebben we een maisdoolhof met prachtige bloemenrand gemaakt. Nabij volkstuinvereniging het Gelderse Hout is in maart geploegd en gezaaid. Tijdens de groei van het mais is het pad gemaaid en in augustus was het zo ver. Veel kinderen hebben heerlijk kunnen dwalen tussen het hoge mais, terwijl de ouders genoten van de bloemenpracht. Het herhalen waard!

Maatschappelijk

Andere projecten