Beheer van gereserveerde gronden

Rondom het vliegveld liggen tientallen hectares landbouwgrond die gereserveerd zijn voor het vliegveld en/of het Lelystad Airport Businesspark. Zolang deze gronden nog niet ingezet worden voor bebouwing, zijn deze vruchtbaar als alle andere gronden in ons gebied.

In opdracht van Lelystad Airport Businesspark, dat een groot deel van deze gronden beheert, telen we op deze akkers. Bij het Flight District, aan de westkant van de nieuwe terminal, zaaiden we de akkers met behulp van GPS zelfs zo in, dat je de contouren van het nieuwe bedrijvenpark vanuit de lucht kunt zien.

Overeenkomst met Lelystad Airport Businesspark

De Lelystadse Boer neemt regie als rentmeester van de reserveringsgronden. We tekenden daartoe een overeenkomst met Lelystad Airport Businesspark. Samen werken aan efficiënt gebruik van vruchtbare gronden.

Directeur van OMALA (businesspark) Rob Verhoeff: “Deze transformatie willen we in samenwerking met de agrariërs gaan realiseren. We maken in het landschap zichtbaar, dat het een gebied in ontwikkeling is. Dit gaan we samen doen. In de toekomst gaan de boeren een belangrijke rol in het (groen)beheer van het bedrijventerrein vervullen. Dit is een duurzame en kostenefficiënte oplossing en vormt een verbreding van het verdienmodel van de boeren.’’

Rentmeester

Andere projecten