Bamboe telen is een oplossing voor veel uitdagingen

De teelt van bamboe rondom een vliegveld of snelweg is een oplossing voor heel veel uitdagingen. De Lelystadse Boer wil alle ambities met bamboe versnellen.

Tijdens het Platform Circulair Flevoland heeft de Lelystadse Boer drie keteninitiatieven mede ondertekend, waaronder de bamboeketen. Het streven was om in het voorjaar van 2019 een eerste perceel te gaan beplanten. Hoewel deze keten goed is gevormd, lukt het nog niet om daadwerkelijk bamboe aan te planten. Het is ons nog niet gelukt financiering te organiseren samen met verschillende partners. We vinden het telen van bamboe nog altijd een geweldige kans, dus we geven nog niet op.

De vezels van bamboe worden onder andere toegepast in textiel, constructiemateriaal en restproducten als biobrandstof. Als constructiemateriaal heeft het de sterkte van staal, maar het gewicht van aluminium. Het is daarmee in potentie een vervanger van milieuvervuilende technieken die worden ingezet om olie, carbon of glasvezel toe te passen.

Bamboe neemt 35% meer CO2 op dan andere gewassen, zelfs veel meer dan bomen. Ook voor de verwerking is relatief weinig energie nodig en ook in de toepassing zijn geen chemische en/of milieu-onvriendelijke stoffen nodig. Bamboe is het nieuwe goud, zeker in het kader van de klimaatdoelstellingen, waarbij we in 2030 de CO2-uitstoot met 40% gereduceerd moet zijn en we 27% aan hernieuwbare grondstoffen moeten gebruiken. Er zal een enorme vraag naar hernieuwbare grondstoffen ontstaan en bamboe lijkt hiervoor erg geschikt.

 

Bamboe wordt bovendien geacht vogelwerend te zijn, wat voor plaatsing rondom het vliegveld essentieel is. Het is daarnaast geluidswerend en behoeft weinig tot geen bemesting en onderhoud. We willen velden monitoren en metingen verrichten om de vogel- en geluidwerendheid in de praktijk te testen.

De mogelijkheid van het telen van bamboe prikkelt onze pioniersgeest en sluit aan bij de ontwikkelingen met betrekking tot de biobased economy en onze missie om bestendig, duurzaam, te boeren. Dat is waarom we op dit moment veel energie in het proces steken.

Op dit moment zoeken we samenwerking met Lelystad Airport, de Provincie Flevoland, de Gemeente Lelystad en Lelystad Airport Businesspark om samen te werken aan proefpercelen en de opstart van een duurzame composietketen.

Duurzame landbouw

Andere projecten