Voltallige gemeenteraad stemt in met meerjarige steun voor De Lelystadse Boer

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 januari stemde de voltallige raad in met meerjarige steun voor de initiatieven van De Lelystadse Boer. Er waren lovende kritieken. “We mogen trots zijn op dit initiatief”.

Het gaat om 50.000 euro dat in twee jaar tijd wordt toegekend, in 2017 en 2018. Wethouder Duurzaamheid Elly van Wageningen gaf aan dat het project haar sympathie heeft. “We hadden al middelen geraamd in de Uitvoeringsnota Duurzaamheid en deze worden nu opgehoogd om De Lelystadse Boer wat extra aanjaaggeld te geven.”

Stimuleren van leefbaarheid

De organisatie De Lelystadse Boer wil dat het goed boeren blijft in de omgeving van het vliegveld. Dat vertaalt zich in eerste instantie tot het stimuleren van de leefbaarheid in het gebied. Daar waar veel verdeeldheid en gevoeligheid was over de komst van vliegtuigen, ontstaat steeds meer verbinding, het gezamenlijke omdenken versterkt de sociale cohesie. Van daaruit willen de zestig boeren een brede, sociaalmaatschappelijke rol vervullen als het gaat om de verbinding tussen stad en land – de groentetuin van Europa -, gezond voedsel en duurzaamheid.

Aan die ambities wordt slagvaardig vorm gegeven. Zo wordt in 2017 al gestart met het leveren van lokaal voedsel aan horeca en zijn de plannen om de stedelingen via een app te gaan bedienen vergevorderd. Ook het bebouwen en onderhouden van gereserveerde gronden rondom het vliegveld met bijvoorbeeld CO2-houdende gewassen krijg nog dit jaar vorm.

De steun van de gemeente helpt De Lelystadse Boer een professionele organisatie op te zetten. De verschillende projecten die worden opgezet moeten snel een sluitende businesscase hebben.

Innovatieprijs?

D66 noemde in een toelichting dat het initiatief van De Lelystadse Boer de innovatieprijs zou moeten krijgen. De PvdA verklaarde erg gecharmeerd te zijn van de manier waarop de de boeren kansen zien en dat deze met name worden gezocht in het kader van duurzaamheidsbevordering. “Zij hebben elkaar aangekeken en gezegd: met de uitbreiding van het vliegveld moeten we omgaan. Hoe zorgen we dat we dat we elkaar zo weinig mogelijk overlast bezorgen en hoe kunnen we kansen grijpen. Dit gedrag zien we helaas te weinig, maar dit is wel het gedrag waar we als samenleving verder mee komen. Daar mogen we trots op zijn.”

Naast de Gemeente Lelystad hoopt stichting De Lelystadse Boer ook op steun van de Provincie Flevoland en Lelystad Airport.

Ander nieuws