Waarom we voor de voedselkwaliteit niet vrezen

Boven de groentetuin van Europa vinden uiteindelijk 45.000 vliegbewegingen per jaar plaats. Wat doet dat met de kwaliteit van ons prachtige voedsel?

Regelmatig spreken we mensen die ons er, terecht kritisch, naar vragen. Wat doet de uitstoot van die vliegtuigen met de voedselkwaliteit? Toen het uitbreidingsplan van Lelystad Airport bekend werd, was dit één van onze eerste zorgen. Om die reden zijn we kritisch geweest op de gevolgen voor de voedselkwaliteit en het proces daaromtrent. We wilden het wéten!

Eerste onderzoek ooit

Nergens ter wereld was ooit een onderzoek gedaan naar de effecten van depositie van vliegtuigen op landbouwgewassen. Als directe omgeving hebben we samen met onderzoekers van Wageningen Universiteit, Rikilt, NVWA en de CBL (supermarkten) een systematiek ontwikkeld die de effecten van vliegtuigdepositie kan meten op landbouwgewassen. Voor het eerst kunnen we het effect op ons eten meten.

Er is een convenant opgesteld tussen de omliggende boeren, Lelystad Airport en het Ministerie van Infastructuur en Milieu, waarin vastgelegd is dat dit gewasonderzoek voor aanvang van de bouw van de luchthaven werd uitgevoerd en elke vijf jaar bij de verdere ontwikkeling van Lelystad Airport steeds wordt herhaald om een vinger aan de pols te houden en de werkelijke effecten in beeld te krijgen.

Bremen Airport

Bij de nulmeting in 2015 op Lelystad Airport en de toen vergelijkende meting op Bremen Airport (grote luchthaven met een omvang zoals Lelystad Airport in de toekomst wordt) werd duidelijk dat de effecten van de grote vliegtuigen dusdanig klein zijn dat ze ‘wegvallen’ tegen het achtergrondniveau van stoffen die in al onze atmosfeer zitten. Dit geldt voor Bremen en voor Lelystad.

Dit onderzoek geeft dus duidelijk weer dat de verwachting is dat we geen enkel negatief effect zullen ondervinden van de groei van Lelystad Airport t.a.v. onze gewassen en ons gezonde voedsel!

Goed boeren

Zo houdt de Flevopolder en in het bijzonder het gebied van De Lelystadse Boer zijn unieke functie als de meest vruchtbare grond en ‘graanschuur’ van Europa. Ons gebied is 6.000 voetbalvelden groot en voedt jaarlijks miljoenen mensen. Dat noemen we Goed Boeren, en dat is onze missie.

Ander nieuws