Blog: samen kom je verder

Veel mensen uit ons gebied maken zich hard voor De Lelystadse Boer. Werkgroepen bereiden plannen voor en uit, bestuursleden voeren gesprek na gesprek met overheidsintanties en kans op kans wordt verkend.

Maar wat willen wij nu eigenlijk?

Die vraag wordt niet onterecht en vaak gesteld. Het antwoord: we zijn van het gebied en voor het gebied, zo willen we als De Lelystadse Boer ons werk doen. Zodat het goed boeren blijft.

Goed boeren, dat kun je op verschillende manieren interpreteren. Grotendeels zijn het inkoppers. Want wie kan nu beter tijdelijke gronden rondom het vliegveld onderhouden dan de boeren uit het gebied? Wie kan nu beter de grasranden rondom de landingsbaan onderhouden dan de agrariërs zelf? En in onze stad en op het vliegveld, daar wil je toch lokaal voedsel eten? Zeker als je weet dat dit gebied de meest vruchtbare grond van Europa is. En wie is de cruciale factor in het realiseren van een circulaire economie? De mensen die werken in de kostbare bodem, de boeren.

Goed boeren is positief denken

Al deze kansen pakken we als Lelystadse Boer enthousiast op. In eerste instantie niet om rijk te worden, wèl om er iets aan te hebben.

Goed boeren staat voor ons ook voor samen positief denken. Met een duur woord zou je dat sociale innovatie kunnen noemen. Het omdenken, vanuit de bedreiging van de komst van veel vliegtuigen die rakelings over onze bedrijven en gezinnen zullen vliegen, naar kansen zoals hierboven omschreven. Dit versterkt een leefbaarheidsproces in het gebied. Sociale cohesie. We ontmoeten elkaar, worden enthousiast van de kansen die we samen kunnen benutten.

Er is een soort bewustwording ontstaan dat we samen impact kunnen hebben, ook als het gaat om sociaal-maatschappelijke thema’s.  Zo willen we graag de verbinding tussen stad en land herstellen, de boer zichtbaar maken en voedsel weer traceerbaar maken voor stedelingen. Het beter hebben voor onszelf, maar ook goed kunnen zijn voor onze omgeving.

De Lelystadse Boer als enige lokale samenbindende partij die het gebiedsperspectief voorop zet en samenbrengt.

Emma Doeksen

(Emma Doeksen is een belangrijke aanjager van het initiatief De Lelystadse Boer. Als bestuurslid, regelaar, maar bovenal als bevlogen pleitbezorger van het boeren leven rondom Lelystad. Met haar man runt ze een akkerbouwbedrijf aan de Lisdoddeweg.)

Ander nieuws