Club Direct Omwonenden Lelystad Airport doet niet aan politiek geroeptoeter

In een rondetafelgesprek op Lelystad Airport tussen beleidsmakers en belanghebbenden hebben de direct omwonenden een kritische noot geplaatst bij het proces. “De manier waarop sommige politici zich publiekelijk menen te moeten uitlaten over het proces – terwijl de uitkomsten nog niet bekend zijn – en de betrokkenen daarbij, levert geen enkele bijdrage aan het proces rondom de ontwikkeling van LA.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat liet zich wegens ziekte vervangen door Jan Hendrik Dronkers, directeur generaal bij dat ministerie. In een gespreksronde van een klein uur hebben Monique Verhoeven namens stichting Club Direct Omwonenden en Rob ter Haar namens de Lelystadse Boer kort hun achtergrond, standpunten en beleving naar voren kunnen brengen.

Geen actievoerende partij

Verhoeven: “CDO is geen actievoerende partij. We hebben als belangenbehartiger vanaf het begin, jaren geleden, gekozen voor een kritische maar constructieve houding aan de Alderstafel. Aan die Alderstafel is de hele problematiek rond de aanvliegroutes al jaren onderwerp van gesprek. Dat kan voor niemand aan de tafel een verassing zijn. Verhoeven wil benadrukken dat het CDO niet van plan is aan het politieke geroeptoeter mee te doen.

“Met het ministerie is afgesproken dat de uitkomsten van de nieuwe MER eerst ook langs ons, de direct omwonenden, gaan voordat het in de publiciteit komt.”

“Ondertussen wordt van ons wel gevraagd om, terwijl wij als gebied met behoorlijke geluidniveaus geconfronteerd gaan worden, de uitkomsten van het werk van het ministerie af te wachten. Met het ministerie is afgesproken dat de uitkomsten van de nieuwe MER eerst ook langs ons, de direct omwonenden, gaan voordat het in de publiciteit komt. De actualisatie van de MER mag  geen inhoudelijke discussie meer opleveren. Als CDO hebben wij het standpunt ingenomen dat we de uitkomsten daarvan afwachten. Op die manier kunnen we in vertrouwen en op basis van feiten met elkaar in gesprek gaan.”

Agrarisch gebied versterken via Lelystadse Boer

De afgelopen jaren hebben de direct omwonenden zich nadrukkelijk gericht op het verkrijgen van garanties voor de kwaliteit van de agrarische voedselproductie in het gebied. Daarover zijn met de rijksoverheid goede afspraken gemaakt als het bijvoorbeeld gaat om gewasmonitoring.

Om het agrarische gebied rondom Lelystad Airport verder te versterken is de De Lelystadse Boer opgericht. Voorzitter Rob ter Haar: “Met deze stichting richten we ons op het uitvoeren van projecten rondom de leefbaarheid in dit gebied. Wij ondersteunen daarbij het CDO als het gaat om de opstelling ten opzichte van de uitbreiding van de luchthaven. We willen betrokken zijn bij de ontwikkelingen en een bijdrage leveren waar dat logisch is.  De Lelystadse Boer gaat de komende 15 jaar het beheer en onderhoud van het gras doen op het vliegveld, gaat verse producten leveren en wil onder andere ook leverancier van duurzame energie worden. Wij willen een goede toekomst creëren voor onszelf. Het blijft hier goed boeren. Mede dankzij de geborgde voedselveiligheid blijft dit de groentetuin van Europa.”

Ander nieuws