De Lelystadse Boer ontvangt bijdrage uit Luchthavenfonds

Stichting De Lelystadse Boer  krijgt een bijdrage van € 129.585,- uit het Luchthavenfonds. Dit bedrag zetten wij in voor verdere professionalisering van de organisatie, duurzame energieprojecten en voor onderzoek om regionale voedselproducten voor reizigers van Lelystad Airport te ontwikkelen.

Groene stroom

De Lelystadse Boer gaat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op onder andere de daken op boerenerven en het leveren van deze duurzame energie aan de luchthaven en bedrijven in de omgeving. Ook wordt gekeken hoe inwoners van Lelystad via crowdfunding kunnen deelnemen.

CO2 maatregelen

Met het verbouwen van gewassen zoals bamboe, vlas, hennep en nedersoja kan CO2 vastgelegd worden. Samen met WUR, LTO en Aeres Hogeschool werkt De Lelystadse Boer aan een menukaart en concrete handleiding voor agrariërs waarin staat welke gewassen in de Flevolandse situatie het  beste CO2 vastleggen. Een deel van de bijdrage wordt gebruikt om de mogelijkheden van carbon mining in kaart te brengen. Bij carbon mining wordt opgevangen koolstof uit de lucht afgevangen en omgezet naar een bruikbare grondstof voor producten. Dat biedt kansen aan vliegtuigpassagiers om CO2 compensatie in de regio te realiseren.

Proeven uit de groentetuin van Europa

De Lelystadse Boer wil de Flevolandse producten promoten en zo bijdragen aan het imago van Flevoland als belangrijk landbouwgebied. Binnen het project Proeven uit de groentetuin van Europa gaan zij een voedselconcept met regionale producten ontwikkelen zoals bijvoorbeeld een thuiskomst-box. Daarnaast onderzoekt de Lelystadse Boer – eventueel in overleg met de luchthaven – welke mogelijkheden er zijn om regionale gerechten aan te bieden aan toekomstige reizigers van Lelystad Airport.

De Lelystadse Boer

Stichting De Lelystadse Boer is een collectief van 70 agrarische ondernemers in een straal van ongeveer 2,5 kilometer rondom Lelystad Airport. Gezamenlijk bewerken zij 3.500 ha landbouwgrond. “Als Lelystadse Boeren hebben we ons verenigd, want samen sta je sterker. Nóg beter wordt het nu we als De Lelystadse Boer proactief samenwerken met Lelystad Airport, gemeente, provincie, het businesspark en anderen. Om betekenisvol te zijn in het kader van werkgelegenheid, duurzaamheid en gezonde voeding.” zegt agrariër Mark Geerlig.

Luchthavenfonds

De partners van het Luchthaven fonds zijn erg blij met de samenwerking met De Lelystadse Boer en dat zij de kansen die de ontwikkeling van Lelystad Airport biedt, benutten. Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben in juni 2017 gezamenlijk het Luchthavenfonds opgericht. Doel van het Luchthavenfonds is het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven.

Ander nieuws