Samen aan de slag voor een grotere biodiversiteit op platteland Lelystad e.o.

Mika Baumeister @ Unsplash

In het buitengebied van Lelystad zijn boeren vorig jaar gestart met het stimuleren van de biodiversiteit. Dankzij gelden van de Provincie Flevoland konden Landschapsbeheer Flevoland en de Lelystadse Boer samen aan de slag binnen dit project Vergroenen Boerenerven. Hierin bood Landschapsbeheer Flevoland de boeren advies en was er een financiële tegemoetkoming voor de boeren beschikbaar voor de aanschaf van plantgoed en/of faunamateriaal.

Op 24 erven zijn de boeren aan de slag gegaan: van het planten van fruitbomen tot het aanleggen van windsingels. Ook aan de dieren werd gedacht: er werden bijenhotels, nestkasten en zelfs een ooievaarspaal en een vleermuishotel geplaatst.

Boeren en biodiversiteit

“Boeren en biodiversiteit gaan wel degelijk goed samen”, zo vertelt Anne Marie van Raalten van De Lelystadse Boer, “maar dat vraagt wel om enige creativiteit. Je kunt op de akker zelf misschien geen bloemen voor de bijen laten staan, maar je erf vergroenen is wél een optie.”

“Met die insteek zijn we ook aan de slag gegaan, toen we vorig jaar door Landschapsbeheer Flevoland benaderd werden voor dit project”, zo vervolgt ze. “Zij boden advies en een tegemoetkoming in de aanschaf van materiaal om de biodiversiteit op de erven te stimuleren. Echt een cadeautje voor de boeren zelf én voor het gebied. In totaal hebben 25 boeren meegedaan aan dit biodiversiteitsproject.”

Vleermuiskast bij De Meeuwenhoeve

Eén van de boeren die meedeed is Alet Hollander, eigenaar van De Meeuwenhoeve aan de Meeuwenweg. Alet: “Rondom onze zaak zijn altijd veel vleermuizen te vinden. Blijkbaar gedijen ze hier goed. Helaas hingen ze wel regelmatig bij ons in de parasols en in de schutting. Niet ideaal voor de dieren zelf, maar ook niet voor ons.” “We zijn al eens eerder op zoek gegaan naar alternatieven”, vertelt ze, “maar een vleermuiskast is best prijzig. Daarnaast wisten we ook niet zo goed waar we deze dan het beste neer konden zetten.”

Goed moment

“Het aanbod vanuit Landschapsbeheer Flevoland kwam op een goed moment”, vervolgt Alet. “Na een belletje volgde een adviesgesprek bij ons op het erf. Dankzij het advies van Landschapsbeheer Flevoland hebben we nu een geschikte locatie én een geschikte vleermuiskast gevonden. Deze gaan we op korte termijn op een vijf meter hoge paal plaatsen, zodat de vleermuizen een fijne en veilige verblijfplaats hebben. Voor ons ook wel prettig dat ze dan niet meer zo ‘in de weg hangen’, zo besluit ze glimlachend.

Ander nieuws